k.ú.: 620947 - Červené Pečky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533262 - Červené Pečky NUTS5 CZ0204533262
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 485 3599680
zahrada 525 296506
ovoc. sad 101 707732
travní p. 46 96542
lesní poz 42 161996
vodní pl. nádrž umělá 4 4320
vodní pl. rybník 4 19468
vodní pl. tok přirozený 34 18013
vodní pl. tok umělý 2 5447
vodní pl. zamokřená pl. 2 1147
zast. pl. společný dvůr 14 3256
zast. pl. zbořeniště 10 2849
zast. pl. 688 204133
ostat.pl. dráha 8 34858
ostat.pl. jiná plocha 88 73320
ostat.pl. manipulační pl. 54 148517
ostat.pl. neplodná půda 27 14549
ostat.pl. ostat.komunikace 206 296971
ostat.pl. silnice 53 96682
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 42056
ostat.pl. zeleň 47 166809
Celkem KN 2451 5994851
Par. DKM 2451 5994851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 492
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 4
Celkem BUD 687
byt.z. byt 59
obč.z. byt 15
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 77
LV 800
spoluvlastník 1140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.05.2011 1:1000 22.06.2011 *)
DKM 1:1000 07.07.2009
THM-V 1:2000 01.01.1974 22.06.2011 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1973 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 18.09.2020 11:05

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.