k.ú.: 620912 - Zhoř u Červených Janovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534021 - Červené Janovice NUTS5 CZ0205534021
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 1275601
zahrada 101 67009
ovoc. sad 14 16725
travní p. 180 227785
lesní poz ostat.komunikace 1 325
lesní poz 76 1886247
vodní pl. rybník 9 92502
vodní pl. tok přirozený 3 439
vodní pl. tok umělý 4 559
vodní pl. zamokřená pl. 5 5059
zast. pl. společný dvůr 7 1552
zast. pl. zbořeniště 3 751
zast. pl. 89 33255
ostat.pl. jiná plocha 7 4176
ostat.pl. manipulační pl. 18 18847
ostat.pl. neplodná půda 45 21215
ostat.pl. ostat.komunikace 69 55996
ostat.pl. silnice 2 21905
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1369
Celkem KN 969 3731317
Par. KMD 969 3731317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 9
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 89
LV 137
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2012
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 04.06.2020 00:10

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.