k.ú.: 620904 - Vilémovice u Červených Janovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534021 - Červené Janovice NUTS5 CZ0205534021
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 2630869
zahrada 49 45263
ovoc. sad 7 14719
travní p. 69 210583
lesní poz 14 44996
vodní pl. nádrž přírodní 1 409
vodní pl. nádrž umělá 2 371
vodní pl. rybník 5 63235
vodní pl. tok přirozený 8 10791
vodní pl. tok umělý 1 3912
vodní pl. zamokřená pl. 3 726
zast. pl. společný dvůr 2 53
zast. pl. zbořeniště 3 391
zast. pl. 56 36636
ostat.pl. jiná plocha 6 2419
ostat.pl. manipulační pl. 10 19674
ostat.pl. neplodná půda 22 37675
ostat.pl. ostat.komunikace 28 36380
ostat.pl. pohřeb. 1 550
ostat.pl. silnice 9 67107
ostat.pl. zeleň 1 302
Celkem KN 406 3227061
Par. DKM 266 3118788
Par. KMD 140 108273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 51
LV 106
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2017
DKM-KPÚ 08.12.2010 1:1000 15.12.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838 30.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 02.06.2020 17:38

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.