k.ú.: 620891 - Víckovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530972 - Třebětín NUTS5 CZ0205530972
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 889917
zahrada 30 23672
ovoc. sad 4 15506
travní p. 74 251277
lesní poz 37 4653694
vodní pl. nádrž umělá 1 15407
vodní pl. tok přirozený 1 2018
vodní pl. tok umělý 17 8915
zast. pl. společný dvůr 1 795
zast. pl. zbořeniště 1 696
zast. pl. 30 17551
ostat.pl. manipulační pl. 4 2835
ostat.pl. neplodná půda 28 14811
ostat.pl. ostat.komunikace 25 45202
ostat.pl. silnice 2 34345
Celkem KN 345 5976641
Par. KMD 345 5976641
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 28
LV 52
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 31.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.08.2019 16:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.