k.ú.: 620866 - Chvalov u Červených Janovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534021 - Červené Janovice NUTS5 CZ0205534021
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 1035807
zahrada 25 31197
travní p. 64 163970
lesní poz 19 76027
vodní pl. nádrž umělá 2 3111
vodní pl. rybník 4 63527
vodní pl. tok přirozený 5 1884
vodní pl. tok umělý 1 531
vodní pl. zamokřená pl. 1 180
zast. pl. zbořeniště 1 103
zast. pl. 18 19227
ostat.pl. jiná plocha 4 7560
ostat.pl. manipulační pl. 1 281
ostat.pl. neplodná půda 44 50496
ostat.pl. ostat.komunikace 24 29816
ostat.pl. silnice 3 14897
ostat.pl. zeleň 1 78
Celkem KN 389 1498692
Par. DKM 6 1828
Par. KMD 383 1496864
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 18
LV 57
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1838 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.08.2019 01:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.