k.ú.: 620831 - Šanov u Červené Vody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 326516
zahrada 98 29224
travní p. 532 1664751
lesní poz 90 445683
vodní pl. nádrž umělá 1 56
vodní pl. rybník 2 1604
zast. pl. společný dvůr 4 909
zast. pl. zbořeniště 50 12045
zast. pl. 94 27284
ostat.pl. jiná plocha 126 65924
ostat.pl. manipulační pl. 2 1497
ostat.pl. ostat.komunikace 33 31484
ostat.pl. pohřeb. 1 1187
ostat.pl. silnice 2 5948
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1062
Celkem KN 1079 2615174
GP 5 31927
Celkem ZE 5 31927
Par. KMD 1079 2615174
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 94
byt.z. byt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 157
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 02.06.2020 19:35

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.