k.ú.: 620831 - Šanov u Červené Vody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 326516
zahrada 97 29325
travní p. 511 1664909
lesní poz 90 445780
vodní pl. nádrž umělá 1 56
vodní pl. rybník 2 1506
zast. pl. společný dvůr 4 909
zast. pl. zbořeniště 48 11162
zast. pl. 94 27990
ostat.pl. jiná plocha 121 66404
ostat.pl. manipulační pl. 1 1497
ostat.pl. ostat.komunikace 31 30461
ostat.pl. pohřeb. 1 1187
ostat.pl. silnice 2 5948
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1062
Celkem KN 1047 2614712
GP 5 31927
Celkem ZE 5 31927
Par. KMD 1047 2614712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 93
byt.z. byt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 160
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.07.2019 00:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.