k.ú.: 620823 - Moravský Karlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 455834
zahrada 62 13979
travní p. 256 889233
lesní poz 245 5144337
vodní pl. nádrž umělá 4 5123
vodní pl. rybník 2 1163
vodní pl. tok přirozený 9 10233
zast. pl. společný dvůr 3 346
zast. pl. zbořeniště 30 5254
zast. pl. 84 30927
ostat.pl. jiná plocha 165 151537
ostat.pl. manipulační pl. 2 812
ostat.pl. neplodná půda 1 418
ostat.pl. ostat.komunikace 14 7971
ostat.pl. pohřeb. 1 3197
ostat.pl. silnice 9 18981
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 33148
Celkem KN 946 6772493
PK 1 8100
GP 3 240383
Celkem ZE 4 248483
Par. KMD 946 6772493
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 9
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 78
LV 110
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.07.2019 19:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.