k.ú.: 620823 - Moravský Karlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 455834
zahrada 62 13890
travní p. 259 889233
lesní poz 245 5143953
vodní pl. nádrž umělá 5 3094
vodní pl. rybník 2 1163
vodní pl. tok přirozený 9 10233
zast. pl. společný dvůr 3 346
zast. pl. zbořeniště 30 5254
zast. pl. 87 31578
ostat.pl. jiná plocha 173 153004
ostat.pl. manipulační pl. 2 812
ostat.pl. neplodná půda 1 418
ostat.pl. ostat.komunikace 15 7971
ostat.pl. pohřeb. 1 3197
ostat.pl. silnice 9 18981
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 33148
Celkem KN 962 6772109
PK 1 8100
GP 3 240383
Celkem ZE 4 248483
Par. KMD 962 6772109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 9
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 81
LV 111
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 22:47

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.