k.ú.: 620815 - Mlýnický Dvůr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 285640
zahrada 71 51340
travní p. 164 912133
lesní poz 31 3675863
vodní pl. rybník 1 770
vodní pl. tok přirozený 14 9306
vodní pl. tok umělý 7 8282
vodní pl. zamokřená pl. 1 40112
zast. pl. společný dvůr 3 356
zast. pl. zbořeniště 5 1225
zast. pl. 70 27551
ostat.pl. dráha 2 16054
ostat.pl. jiná plocha 79 60447
ostat.pl. manipulační pl. 5 3984
ostat.pl. neplodná půda 1 835
ostat.pl. ostat.komunikace 35 83726
ostat.pl. pohřeb. 2 2727
Celkem KN 545 5180351
Par. DKM 228 1466607
Par. KMD 317 3713744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
Celkem BUD 69
LV 133
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.02.2019 1:1000 25.02.2019 *)
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.02.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 30.09.2020 16:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička