k.ú.: 620807 - Mlýnice u Červené Vody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 537003
zahrada 21 15668
travní p. 116 500304
lesní poz 34 170127
vodní pl. nádrž přírodní 2 3941
vodní pl. tok přirozený 13 7078
vodní pl. tok umělý 1 360
zast. pl. společný dvůr 1 161
zast. pl. zbořeniště 6 3321
zast. pl. 31 8792
ostat.pl. jiná plocha 21 16670
ostat.pl. neplodná půda 7 3266
ostat.pl. ostat.komunikace 32 33007
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11815
Celkem KN 316 1311513
PK 25 174238
GP 41 489403
Celkem ZE 66 663641
Par. KMD 143 162164
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 29
LV 42
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 01/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 15:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.