k.ú.: 620807 - Mlýnice u Červené Vody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové nám. 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 111592
zahrada 15 11228
travní p. 104 854491
lesní poz 13 241617
vodní pl. nádrž přírodní 2 3941
vodní pl. tok přirozený 23 20672
vodní pl. tok umělý 1 360
zast. pl. společný dvůr 1 161
zast. pl. zbořeniště 4 2776
zast. pl. 38 9402
ostat.pl. jiná plocha 18 4009
ostat.pl. ostat.komunikace 25 38148
ostat.pl. zeleň 2 13798
Celkem KN 256 1312195
Par. DKM 101 1146333
Par. KMD 155 165862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 30
LV 42
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.08.2019 1:1000 21.08.2019 *)
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.08.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 13.08.2022 02:48

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.