k.ú.: 620793 - Horní Orlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 641363
zahrada 26 3657
travní p. 240 551716
lesní poz 50 5177639
vodní pl. zamokřená pl. 1 4025
zast. pl. společný dvůr 1 590
zast. pl. zbořeniště 47 13152
zast. pl. 148 15552
ostat.pl. jiná plocha 123 120857
ostat.pl. neplodná půda 3 4631
ostat.pl. ostat.komunikace 40 24038
ostat.pl. silnice 4 54458
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 15234
Celkem KN 783 6626912
Par. KMD 783 6626912
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 44
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 144
LV 100
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 12:58

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.