k.ú.: 620777 - Dolní Orlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 1916436
zahrada 49 26923
travní p. 384 673887
lesní poz 39 2428583
vodní pl. tok přirozený 60 21705
zast. pl. společný dvůr 1 11
zast. pl. zbořeniště 31 8301
zast. pl. 107 41457
ostat.pl. dráha 3 33258
ostat.pl. jiná plocha 67 53996
ostat.pl. manipulační pl. 9 11490
ostat.pl. neplodná půda 3 3341
ostat.pl. ostat.komunikace 97 60624
ostat.pl. silnice 4 36016
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2902
Celkem KN 1063 5318930
GP 14 117872
Celkem ZE 14 117872
Par. KMD 1059 5307917
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 9
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 104
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 154
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.08.2019 15:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.