k.ú.: 620751 - Bílá Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 312452
zahrada 63 38053
travní p. 255 1187077
lesní poz 216 3806030
vodní pl. tok přirozený 36 19733
zast. pl. společný dvůr 1 285
zast. pl. zbořeniště 30 6495
zast. pl. 111 47054
ostat.pl. jiná plocha 172 258179
ostat.pl. manipulační pl. 11 18900
ostat.pl. ostat.komunikace 12 11856
ostat.pl. silnice 7 44759
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 127411
Celkem KN 958 5878284
EN 1 5774
PK 1 6000
GP 39 389472
Celkem ZE 41 401246
Par. DKM 26 95319
Par. KMD 923 4703924
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 101
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 20
LV 133
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2016


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.09.2020 05:40

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.