k.ú.: 620751 - Bílá Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 312452
zahrada 62 37300
travní p. 256 1187693
lesní poz 213 3794349
vodní pl. tok přirozený 36 19733
zast. pl. společný dvůr 1 285
zast. pl. zbořeniště 29 6265
zast. pl. 111 46607
ostat.pl. jiná plocha 174 259274
ostat.pl. manipulační pl. 11 18900
ostat.pl. ostat.komunikace 12 11856
ostat.pl. silnice 7 44759
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 138629
Celkem KN 958 5878102
EN 1 5774
PK 1 6000
GP 39 389472
Celkem ZE 41 401246
Par. DKM 26 95318
Par. KMD 923 4703743
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 102
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 130
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.05.2019 19:18

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.