k.ú.: 620726 - Červená Třemešná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548995 - Červená Třemešná NUTS5 CZ0522548995
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 2906168
zahrada 122 94738
ovoc. sad 21 62841
travní p. 370 1104283
lesní poz 124 1810676
vodní pl. nádrž přírodní 5 2639
vodní pl. nádrž umělá 2 1725
vodní pl. rybník 23 167134
vodní pl. tok přirozený 96 45545
vodní pl. tok umělý 72 20651
vodní pl. zamokřená pl. 1 237
zast. pl. zbořeniště 1 468
zast. pl. 122 67882
ostat.pl. jiná plocha 49 30942
ostat.pl. manipulační pl. 12 17446
ostat.pl. neplodná půda 18 5128
ostat.pl. ostat.komunikace 128 108139
ostat.pl. pohřeb. 1 1367
ostat.pl. silnice 80 111152
ostat.pl. zeleň 4 3448
Celkem KN 1656 6562609
Par. DKM 1656 6562609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 26
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 109
LV 297
spoluvlastník 689

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1991 03.12.2003
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 01.10.2020 05:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička