k.ú.: 620700 - Červená Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590461 - Červená Lhota NUTS5 CZ0634590461
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 269 4145162
zahrada 95 115361
ovoc. sad 1 4654
travní p. 179 1070128
lesní poz les s budovou 17 508
lesní poz 228 1339915
vodní pl. nádrž umělá 1 2986
vodní pl. rybník 3 5107
vodní pl. tok přirozený 8 34632
vodní pl. tok umělý 9 5148
vodní pl. zamokřená pl. 2 2772
zast. pl. zbořeniště 7 1839
zast. pl. 163 71225
ostat.pl. jiná plocha 73 55747
ostat.pl. manipulační pl. 15 5142
ostat.pl. neplodná půda 294 313956
ostat.pl. ostat.komunikace 100 178593
ostat.pl. pohřeb. 1 2728
ostat.pl. silnice 7 43343
Celkem KN 1472 7398946
Par. DKM 1088 7094961
Par. KMD 384 303985
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 159
LV 210
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.08.2016
KMD 1:1000 27.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 29.09.2020 07:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička