k.ú.: 620670 - Černý Důl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579114 - Černý Důl NUTS5 CZ0525579114
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 511
zahrada 147 83639
travní p. 424 1753587
lesní poz les(ne hospodář) 111 10641301
lesní poz sport.a rekr.pl. 6 4517
lesní poz 104 441480
vodní pl. nádrž umělá 3 2763
vodní pl. tok přirozený 18 52953
vodní pl. tok umělý 22 2521
vodní pl. zamokřená pl. 8 22398
zast. pl. společný dvůr 1 1663
zast. pl. zbořeniště 4 2176
zast. pl. 361 100153
ostat.pl. dráha 1 400
ostat.pl. jiná plocha 141 161326
ostat.pl. manipulační pl. 44 62430
ostat.pl. neplodná půda 218 165095
ostat.pl. ostat.komunikace 226 163293
ostat.pl. pohřeb. 2 4803
ostat.pl. silnice 37 40819
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8470
ostat.pl. zeleň 25 86428
Celkem KN 1909 13802726
Par. KMD 1909 13802726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 117
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 350
byt.z. byt 29
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 54
obč.z. byt 31
obč.z. j.nebyt 12
Celkem JED 131
LV 407
spoluvlastník 641

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 29.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 01.06.2020 18:04

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.