k.ú.: 620670 - Černý Důl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579114 - Černý Důl NUTS5 CZ0525579114
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 511
zahrada 147 83672
travní p. 424 1756522
lesní poz sport.a rekr.pl. 11 34725
lesní poz 210 11052573
vodní pl. nádrž umělá 3 2763
vodní pl. tok přirozený 18 52953
vodní pl. tok umělý 22 2521
vodní pl. zamokřená pl. 8 22398
zast. pl. společný dvůr 1 1663
zast. pl. zbořeniště 4 2176
zast. pl. 360 98963
ostat.pl. dobývací prost. 21 101488
ostat.pl. dráha 1 400
ostat.pl. jiná plocha 117 59811
ostat.pl. manipulační pl. 44 62555
ostat.pl. neplodná půda 218 165095
ostat.pl. ostat.komunikace 224 162482
ostat.pl. pohřeb. 2 4803
ostat.pl. silnice 37 40819
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7311
ostat.pl. zeleň 25 86428
Celkem KN 1902 13802632
Par. KMD 1902 13802632
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 132
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 346
byt.z. byt 29
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 54
Celkem JED 88
LV 388
spoluvlastník 606

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 29.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.07.2019 19:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.