k.ú.: 620653 - Miletice u Velvar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532207 - Černuc NUTS5 CZ0203532207
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 4523047
zahrada 54 48604
travní p. 5 5513
lesní poz les(ne hospodář) 23 29080
lesní poz 2 34210
vodní pl. nádrž umělá 2 2219
zast. pl. společný dvůr 1 181
zast. pl. zbořeniště 1 13
zast. pl. 110 61517
ostat.pl. dráha 1 2206
ostat.pl. jiná plocha 69 15879
ostat.pl. manipulační pl. 8 9445
ostat.pl. neplodná půda 1 2099
ostat.pl. ostat.komunikace 50 79185
ostat.pl. silnice 7 80479
ostat.pl. zeleň 23 144441
Celkem KN 545 5038118
Par. DKM 545 5038118
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 110
LV 200
spoluvlastník 308

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2017
DKM-KPÚ 19.01.2006 1:1000 11.01.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 11.12.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 05.06.2020 15:07

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.