k.ú.: 620645 - Loucká - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 535095 - Loucká NUTS5 CZ0203535095
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 1940230
zahrada 52 38928
ovoc. sad 1 6286
vodní pl. nádrž umělá 1 497
zast. pl. 86 49432
ostat.pl. dráha 1 12532
ostat.pl. jiná plocha 31 44200
ostat.pl. manipulační pl. 6 15894
ostat.pl. ostat.komunikace 38 46553
ostat.pl. silnice 3 8085
ostat.pl. zeleň 1 37
Celkem KN 300 2162674
Par. DKM 300 2162674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 84
LV 98
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2017
DKM-KPÚ 15.05.2000 1:1000 11.07.2000 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 29.11.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 20.08.2019 07:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.