k.ú.: 620505 - Černousy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 545996 - Černousy NUTS5 CZ0513545996
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 345291
zahrada 101 67838
travní p. 182 1745812
lesní poz 58 1650655
vodní pl. nádrž umělá 3 3294
vodní pl. rybník 4 17299
vodní pl. tok přirozený 12 27613
vodní pl. tok umělý 9 8015
vodní pl. zamokřená pl. 12 19071
zast. pl. zbořeniště 9 3370
zast. pl. 113 47734
ostat.pl. dráha 2 27510
ostat.pl. jiná plocha 28 35641
ostat.pl. manipulační pl. 33 91070
ostat.pl. neplodná půda 34 24088
ostat.pl. ostat.komunikace 66 90424
ostat.pl. silnice 10 34947
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7862
ostat.pl. zeleň 1 61
Celkem KN 696 4247595
Par. DKM 247 2309709
Par. KMD 449 1937886
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 106
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 127
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2013
S-SK GS 1:2880 1843 30.04.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 01.10.2020 06:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička