k.ú.: 620351 - Černolice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539121 - Černolice NUTS5 CZ020A539121
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 223 1074181
zahrada 362 214255
ovoc. sad 14 38362
travní p. 192 389602
lesní poz les s budovou 17 566
lesní poz 75 1120797
vodní pl. nádrž umělá 3 2312
vodní pl. tok přirozený 2 1770
vodní pl. tok umělý 5 2010
zast. pl. zbořeniště 7 442
zast. pl. 494 60896
ostat.pl. jiná plocha 64 29424
ostat.pl. manipulační pl. 41 17930
ostat.pl. neplodná půda 70 80137
ostat.pl. ostat.komunikace 137 65329
ostat.pl. pohřeb. 1 2081
ostat.pl. silnice 4 24190
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 55 45392
ostat.pl. zeleň 16 16712
Celkem KN 1782 3186388
Par. KMD 1782 3186388
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 137
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 229
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 5
Celkem BUD 495
obč.z. byt 4
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 6
LV 553
spoluvlastník 750

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.02.2015
S-SK GS 1:2880 1840 25.02.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.09.2020 03:45

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.