k.ú.: 620327 - Zdeslavice u Černín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534013 - Černíny NUTS5 CZ0205534013
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 1668278
zahrada 41 33217
ovoc. sad 1 2259
travní p. mez, stráň 3 8220
travní p. 67 175118
lesní poz 24 1631105
vodní pl. nádrž umělá 4 3409
vodní pl. rybník 2 6123
vodní pl. tok přirozený 4 5435
vodní pl. zamokřená pl. 3 6155
zast. pl. 53 26701
ostat.pl. jiná plocha 9 4342
ostat.pl. manipulační pl. 9 4895
ostat.pl. neplodná půda 2 175
ostat.pl. ostat.komunikace 31 66115
ostat.pl. silnice 2 22286
ostat.pl. zeleň 3 2800
Celkem KN 340 3666633
Par. DKM 239 3592014
Par. KMD 101 74619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 52
LV 71
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.02.2020 1:1000 06.02.2020 *)
KMD 1:1000 17.07.2014
S-SK GS 1:2880 1838 17.07.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.09.2020 16:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička