k.ú.: 620327 - Zdeslavice u Černín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534013 - Černíny NUTS5 CZ0205534013
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 1753307
zahrada 41 32240
ovoc. sad 1 2259
travní p. 112 125907
lesní poz 30 1627112
vodní pl. nádrž umělá 3 2797
vodní pl. tok umělý 23 2425
vodní pl. zamokřená pl. 4 5578
zast. pl. 54 27354
ostat.pl. jiná plocha 9 4201
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 16
ostat.pl. manipulační pl. 6 3466
ostat.pl. neplodná půda 20 5620
ostat.pl. ostat.komunikace 47 48930
ostat.pl. silnice 1 15469
Celkem KN 684 3656681
Par. KMD 684 3656681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 53
LV 68
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.07.2014
S-SK GS 1:2880 1838 17.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.08.2019 15:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.