k.ú.: 620301 - Štipoklasy u Černín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530930 - Štipoklasy NUTS5 CZ0205530930
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 1544804
zahrada 78 51766
ovoc. sad 9 36569
travní p. 64 193690
lesní poz ostat.komunikace 5 13145
lesní poz 40 1648639
vodní pl. nádrž umělá 3 4649
vodní pl. rybník 5 27365
vodní pl. tok přirozený 7 7560
vodní pl. tok umělý 3 3240
vodní pl. zamokřená pl. 5 4849
zast. pl. společný dvůr 7 2116
zast. pl. zbořeniště 2 1186
zast. pl. 91 41765
ostat.pl. dráha 1 15420
ostat.pl. jiná plocha 13 5202
ostat.pl. manipulační pl. 9 14474
ostat.pl. neplodná půda 8 5495
ostat.pl. ostat.komunikace 53 96716
ostat.pl. silnice 10 66057
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 987
ostat.pl. zeleň 7 9003
Celkem KN 520 3794697
Par. DKM 305 3631690
Par. KMD 215 163007
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 47
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 89
LV 126
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2017
DKM-KPÚ 01.03.2016 1:1000 03.03.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1838 31.08.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.09.2020 23:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.