k.ú.: 620297 - Předbořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534013 - Černíny NUTS5 CZ0205534013
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 1138142
zahrada 75 37947
ovoc. sad 2 6396
travní p. 58 236282
lesní poz les s budovou 11 393
lesní poz 18 733341
vodní pl. nádrž přírodní 3 124532
vodní pl. nádrž umělá 1 1406
vodní pl. tok přirozený 12 17790
zast. pl. společný dvůr 2 130
zast. pl. zbořeniště 1 435
zast. pl. 66 30720
ostat.pl. dráha 3 22732
ostat.pl. jiná plocha 34 38419
ostat.pl. manipulační pl. 2 7840
ostat.pl. neplodná půda 11 4037
ostat.pl. ostat.komunikace 40 49760
ostat.pl. silnice 7 26153
ostat.pl. zeleň 6 19127
Celkem KN 405 2495582
PK 1 15
Celkem ZE 1 15
Par. DKM 405 2495582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 77
LV 114
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2019
DKM-KPÚ 14.03.2009 1:1000 01.04.2009 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.07.2019 07:42

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.