k.ú.: 620271 - Hetlín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534013 - Černíny NUTS5 CZ0205534013
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 903506
zahrada 85 55155
travní p. 63 99830
lesní poz 37 2491705
vodní pl. nádrž umělá 1 25
vodní pl. rybník 4 10261
vodní pl. tok přirozený 11 2797
vodní pl. zamokřená pl. 3 4747
zast. pl. společný dvůr 4 1407
zast. pl. zbořeniště 3 1337
zast. pl. 95 28403
ostat.pl. jiná plocha 5 1742
ostat.pl. manipulační pl. 4 7380
ostat.pl. neplodná půda 13 8463
ostat.pl. ostat.komunikace 59 67605
ostat.pl. silnice 3 31600
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3172
ostat.pl. zeleň 5 2028
Celkem KN 503 3721163
Par. DKM 162 1001601
Par. KMD 341 2719562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 94
LV 149
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.12.2018
KMD 1:1000 17.07.2014 14.12.2018
S-SK GS 1:2880 1838 17.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 27.09.2020 06:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička