k.ú.: 620262 - Černíny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534013 - Černíny NUTS5 CZ0205534013
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 1492210
zahrada 227 120731
ovoc. sad 3 12364
travní p. 112 196952
lesní poz les s budovou 2 44
lesní poz 14 56997
vodní pl. nádrž umělá 1 801
vodní pl. rybník 1 69821
vodní pl. tok přirozený 12 9688
vodní pl. zamokřená pl. 1 119
zast. pl. společný dvůr 5 204
zast. pl. zbořeniště 4 990
zast. pl. 325 58055
ostat.pl. dráha 1 22183
ostat.pl. jiná plocha 55 21191
ostat.pl. manipulační pl. 24 31174
ostat.pl. neplodná půda 11 5639
ostat.pl. ostat.komunikace 70 71808
ostat.pl. silnice 9 44038
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 684
ostat.pl. zeleň 5 3122
Celkem KN 965 2218815
PK 7 8375
Celkem ZE 7 8375
Par. DKM 268 1831534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 186
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 38
Celkem BUD 321
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 330
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.10.2010 1:1000 28.10.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 07:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.