k.ú.: 620254 - Bahno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534013 - Černíny NUTS5 CZ0205534013
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 3023660
zahrada 90 85131
ovoc. sad 9 58492
travní p. 56 171037
lesní poz ostat.komunikace 1 1939
lesní poz 41 257903
vodní pl. nádrž umělá 4 1919
vodní pl. rybník 2 7088
vodní pl. tok přirozený 11 14681
vodní pl. tok umělý 13 11781
vodní pl. zamokřená pl. 5 2952
zast. pl. společný dvůr 2 168
zast. pl. zbořeniště 1 343
zast. pl. 95 69315
ostat.pl. dráha 2 24784
ostat.pl. jiná plocha 23 7250
ostat.pl. manipulační pl. 8 16832
ostat.pl. neplodná půda 60 47415
ostat.pl. ostat.komunikace 64 123688
ostat.pl. silnice 4 47040
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 943
ostat.pl. zeleň 14 44910
Celkem KN 627 4019271
Par. DKM 478 3888114
Par. KMD 149 131157
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 95
LV 144
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.10.2016 na části - KPÚ
KMD 1:1000 31.10.2011 na části
S-SK GS 1:2880 1838 31.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.08.2019 16:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.