k.ú.: 620238 - Černilov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569917 - Černilov NUTS5 CZ0521569917
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1262 14321015
zahrada 749 408064
ovoc. sad 2 9448
travní p. 54 89500
lesní poz 72 979552
vodní pl. nádrž přírodní 3 2025
vodní pl. nádrž umělá 5 30090
vodní pl. tok přirozený 47 131921
vodní pl. tok umělý 2 6078
zast. pl. společný dvůr 7 1634
zast. pl. zbořeniště 13 6029
zast. pl. 847 310693
ostat.pl. jiná plocha 314 199100
ostat.pl. manipulační pl. 80 136502
ostat.pl. neplodná půda 6 3039
ostat.pl. ostat.komunikace 288 360624
ostat.pl. pohřeb. 3 6994
ostat.pl. silnice 27 178613
ostat.pl. skládka 3 3588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 33569
ostat.pl. zeleň 20 23617
Celkem KN 3809 17241695
Par. DKM 3809 17241695
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 426
č.p. byt.dům 8
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 24
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 180
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 4
Celkem BUD 810
byt.z. byt 56
obč.z. byt 6
Celkem JED 62
LV 1109
spoluvlastník 1705

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.03.2007 1:1000 18.06.2007 *) extravilán KPÚ-DKM již na celém KÚ
DKM 1:1000 14.07.2006 intravilán-doplnění ZMVM
ZMVM 1:2000 01.11.1981 18.06.2007
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.07.2019 05:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.