k.ú.: 620190 - Černíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 553531 - Černíkov NUTS5 CZ0322553531
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 2586024
zahrada 107 55212
travní p. 145 785970
lesní poz 228 3084983
vodní pl. rybník 3 16648
vodní pl. tok umělý 28 28077
zast. pl. společný dvůr 11 1192
zast. pl. zbořeniště 6 1846
zast. pl. 131 60861
ostat.pl. jiná plocha 25 26940
ostat.pl. manipulační pl. 28 29714
ostat.pl. neplodná půda 58 114038
ostat.pl. ostat.komunikace 102 181032
ostat.pl. pohřeb. 1 35
ostat.pl. silnice 7 45812
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6717
ostat.pl. zeleň 1 122
Celkem KN 1084 7025223
Par. DKM 1084 7025223
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 3
Celkem BUD 103
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 183
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.11.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 19.11.2004
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 16:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.