k.ú.: 620131 - Černíč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587001 - Černíč NUTS5 CZ0632587001
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 1649891
zahrada 44 30025
travní p. 49 226916
lesní poz 97 433423
vodní pl. nádrž umělá 1 6325
vodní pl. rybník 1 235523
vodní pl. tok přirozený 8 12283
vodní pl. tok umělý 13 8302
vodní pl. zamokřená pl. 7 29422
zast. pl. zbořeniště 1 66
zast. pl. 55 28840
ostat.pl. dráha 1 9850
ostat.pl. jiná plocha 45 22188
ostat.pl. manipulační pl. 24 31000
ostat.pl. neplodná půda 14 21404
ostat.pl. ostat.komunikace 40 67384
ostat.pl. silnice 21 18311
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 25761
ostat.pl. zeleň 3 357
Celkem KN 490 2857271
Par. DKM 223 2358931
Par. KMD 267 498340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 48
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 67
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 28.12.2015
KMD 1:1000 15.12.2014
KM-D 1:2000 28.12.1999 20.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 01.10.2020 06:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička