k.ú.: 620033 - Rájec u Černavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 538019 - Černava NUTS5 CZ0412538019
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 59102
zahrada 118 120931
ovoc. sad 1 9947
travní p. 141 670030
lesní poz les(ne hospodář) 36 2155692
lesní poz 5 406923
vodní pl. nádrž přírodní 1 952
vodní pl. nádrž umělá 7 4775
vodní pl. zamokřená pl. 1 235
zast. pl. zbořeniště 2 1251
zast. pl. 151 29035
ostat.pl. jiná plocha 30 110958
ostat.pl. manipulační pl. 2 7408
ostat.pl. neplodná půda 34 18875
ostat.pl. ostat.komunikace 38 92449
ostat.pl. zeleň 3 1825
Celkem KN 580 3690388
Par. DKM 580 3690388
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 70
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 46
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 150
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 5
LV 186
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.1999 DKM na podkladě ZMVM
S-SK GS 1:2880 1842 22.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 05.06.2020 18:47

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.