k.ú.: 620033 - Rájec u Černavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 538019 - Černava NUTS5 CZ0412538019
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 13.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 62674
zahrada 118 117359
ovoc. sad 1 9947
travní p. 144 670763
lesní poz les(ne hospodář) 34 2132203
lesní poz 5 406923
vodní pl. nádrž umělá 7 4775
vodní pl. zamokřená pl. 1 235
zast. pl. zbořeniště 6 2546
zast. pl. 145 28642
ostat.pl. jiná plocha 27 109955
ostat.pl. manipulační pl. 2 7408
ostat.pl. neplodná půda 34 19307
ostat.pl. ostat.komunikace 38 92853
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 340
ostat.pl. zeleň 3 1793
Celkem KN 578 3667723
Par. DKM 578 3667723
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 69
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 144
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 185
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.1999 DKM na podkladě ZMVM
S-SK GS 1:2880 1842 22.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 19.10.2019 10:54

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.