k.ú.: 620017 - Černava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 538019 - Černava NUTS5 CZ0412538019
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 293340
zahrada 69 66719
travní p. 95 858459
lesní poz les(ne hospodář) 55 1968394
lesní poz 1 787
vodní pl. nádrž přírodní 1 886
vodní pl. nádrž umělá 6 10862
vodní pl. zamokřená pl. 1 739
zast. pl. zbořeniště 8 2013
zast. pl. 102 16201
ostat.pl. jiná plocha 30 11822
ostat.pl. manipulační pl. 3 7343
ostat.pl. neplodná půda 32 47519
ostat.pl. ostat.komunikace 31 53015
ostat.pl. silnice 1 34221
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9535
Celkem KN 457 3381855
Par. DKM 457 3381855
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 101
LV 103
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.1999 DKM na podkladě ZMVM
S-SK GS 1:2880 1842 22.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 29.09.2020 16:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička