k.ú.: 619949 - Rokliny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 533491 - Černá Voda NUTS5 CZ0711533491
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 254166
zahrada 43 25232
travní p. 51 208035
lesní poz 51 828512
vodní pl. tok přirozený 2 8006
vodní pl. zamokřená pl. 4 4697
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. zbořeniště 12 2761
zast. pl. 16 3092
ostat.pl. jiná plocha 73 75731
ostat.pl. manipulační pl. 1 2027
ostat.pl. neplodná půda 14 6569
ostat.pl. ostat.komunikace 26 14220
ostat.pl. silnice 1 10074
Celkem KN 339 1443146
Par. KMD 339 1443146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 16
LV 38
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.04.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 16.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 21.07.2019 00:18

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.