k.ú.: 619914 - Kyselov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545457 - Černá v Pošumaví NUTS5 CZ0312545457
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31032 - Horní Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 25 1388206
lesní poz 23 3379515
vodní pl. tok přirozený 2 3277
vodní pl. zamokřená pl. 2 45618
zast. pl. 6 2829
ostat.pl. jiná plocha 27 700805
ostat.pl. manipulační pl. 1 2431
ostat.pl. neplodná půda 7 87665
ostat.pl. ostat.komunikace 17 74937
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15545
Celkem KN 111 5700828
Par. KMD 111 5700828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
bez čp/če garáž 1
rozestav. 4
Celkem BUD 6
LV 14
spoluvlastník 20

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2013
S-SK GS 1:2880 1826 26.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 18.09.2020 09:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.