k.ú.: 619809 - Černá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595438 - Černá NUTS5 CZ0635595438
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 677 4437205
zahrada 196 98791
ovoc. sad 1 4781
travní p. 440 881250
lesní poz 192 1774556
vodní pl. nádrž umělá 10 38962
vodní pl. rybník 27 86364
vodní pl. tok přirozený 2 1327
vodní pl. tok umělý 80 15346
vodní pl. zamokřená pl. 1 1886
zast. pl. zbořeniště 3 726
zast. pl. 188 93705
ostat.pl. jiná plocha 88 37432
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 80
ostat.pl. manipulační pl. 24 68764
ostat.pl. neplodná půda 67 33845
ostat.pl. ostat.komunikace 182 98010
ostat.pl. silnice 20 69941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8937
ostat.pl. zeleň 1 50
Celkem KN 2204 7751958
Par. KMD 2204 7751958
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 30
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 45
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 184
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 275
spoluvlastník 456

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 08:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.