k.ú.: 619752 - Čermná v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579106 - Čermná NUTS5 CZ0525579106
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 538 3816370
zahrada 146 133372
travní p. 989 2394051
lesní poz 232 2298452
vodní pl. nádrž umělá 2 2447
vodní pl. tok přirozený 79 16173
vodní pl. zamokřená pl. 2 2585
zast. pl. společný dvůr 2 676
zast. pl. zbořeniště 9 2805
zast. pl. 263 87800
ostat.pl. jiná plocha 90 47388
ostat.pl. manipulační pl. 40 91890
ostat.pl. neplodná půda 161 79308
ostat.pl. ostat.komunikace 434 300045
ostat.pl. pohřeb. 3 2011
ostat.pl. silnice 9 40266
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6799
ostat.pl. zeleň 2 1300
Celkem KN 3003 9323738
Par. KMD 3003 9323738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 5
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
Celkem BUD 257
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 304
spoluvlastník 426

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 02.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 17.08.2019 23:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.