k.ú.: 619728 - Čermná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556301 - Hrádek NUTS5 CZ0322556301
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 4902
orná půda 272 1408141
zahrada 115 85073
ovoc. sad 5 34134
travní p. 627 2679615
lesní poz 139 2948201
vodní pl. nádrž přírodní 3 5102
vodní pl. nádrž umělá 2 3466
vodní pl. rybník 8 2726
vodní pl. tok přirozený 23 36130
vodní pl. tok umělý 5 4447
zast. pl. společný dvůr 1 27
zast. pl. zbořeniště 1 198
zast. pl. 138 59617
ostat.pl. dráha 4 41434
ostat.pl. jiná plocha 32 24332
ostat.pl. manipulační pl. 29 37590
ostat.pl. neplodná půda 469 368574
ostat.pl. ostat.komunikace 126 96977
ostat.pl. silnice 19 56178
ostat.pl. zeleň 2 543
Celkem KN 2024 7897407
Par. DKM 31 18408
Par. KMD 1993 7878999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 137
LV 234
spoluvlastník 485

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.06.2018
KMD 1:1000 04.11.2014
S-SK GS 1:2880 1837 04.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2019 23:27

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.