k.ú.: 619728 - Čermná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556301 - Hrádek NUTS5 CZ0322556301
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 9 17817
orná půda 241 1402377
zahrada 116 87097
ovoc. sad 5 34134
travní p. mez, stráň 27 96442
travní p. 566 2585064
lesní poz mez, stráň 2 3058
lesní poz 140 2951724
vodní pl. nádrž přírodní 3 5102
vodní pl. nádrž umělá 2 3466
vodní pl. rybník 8 2726
vodní pl. tok přirozený 20 36130
vodní pl. tok umělý 4 4447
zast. pl. společný dvůr 1 27
zast. pl. zbořeniště 1 198
zast. pl. 144 59376
ostat.pl. dráha 4 41434
ostat.pl. jiná plocha 37 25468
ostat.pl. manipulační pl. 13 34893
ostat.pl. neplodná půda 450 352634
ostat.pl. ostat.komunikace 127 97072
ostat.pl. silnice 19 56178
ostat.pl. zeleň 2 543
Celkem KN 1941 7897407
Par. DKM 31 18408
Par. KMD 1910 7878999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 142
LV 228
spoluvlastník 476

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.06.2018
KMD 1:1000 04.11.2014
S-SK GS 1:2880 1837 04.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 27.09.2020 05:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička