k.ú.: 619558 - Čeperka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574856 - Čeperka NUTS5 CZ0532574856
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 19 645381
orná půda 481 3735628
zahrada 434 237985
ovoc. sad 20 171046
travní p. 156 546098
lesní poz 138 3939170
vodní pl. nádrž umělá 58 235148
vodní pl. tok přirozený 3 702
vodní pl. tok umělý 96 194332
zast. pl. společný dvůr 19 6375
zast. pl. zbořeniště 2 517
zast. pl. 620 232251
ostat.pl. dobývací prost. 8 9694
ostat.pl. dráha 11 137214
ostat.pl. jiná plocha 205 152123
ostat.pl. manipulační pl. 83 314838
ostat.pl. neplodná půda 129 191985
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4624
ostat.pl. ostat.komunikace 262 298216
ostat.pl. pohřeb. 1 1593
ostat.pl. silnice 41 215307
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 26633
ostat.pl. zeleň 15 33581
Celkem KN 2816 11330441
Par. DKM 2816 11330441
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 244
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 153
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 32
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 595
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 753
spoluvlastník 1171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.06.2012
DKM 1:1000 03.02.2009
ZMVM 1:2000 21.12.1989 27.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 21.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 18.09.2020 10:38

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.