k.ú.: 619523 - Čenkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579998 - Čenkovice NUTS5 CZ0534579998
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 854603
zahrada 56 20292
ovoc. sad 3 8087
travní p. 586 2135761
lesní poz 154 2137201
vodní pl. nádrž umělá 1 1646
vodní pl. tok přirozený 8 6608
zast. pl. společný dvůr 1 584
zast. pl. zbořeniště 12 2363
zast. pl. 422 64964
ostat.pl. jiná plocha 446 310824
ostat.pl. manipulační pl. 31 39236
ostat.pl. neplodná půda 76 25195
ostat.pl. ostat.komunikace 257 160327
ostat.pl. pohřeb. 3 932
ostat.pl. silnice 3 54836
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 184 147497
ostat.pl. zeleň 3 3890
Celkem KN 2334 5974846
GP 3 28677
Celkem ZE 3 28677
Par. KMD 2334 5974846
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 171
č.e. ubyt.zař 4
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 397
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 443
spoluvlastník 586

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2016
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.09.2020 06:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička