k.ú.: 619523 - Čenkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579998 - Čenkovice NUTS5 CZ0534579998
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 854603
zahrada 56 20292
ovoc. sad 3 8087
travní p. 585 2136069
lesní poz 154 2137201
vodní pl. nádrž umělá 1 1646
vodní pl. tok přirozený 7 6598
zast. pl. společný dvůr 1 584
zast. pl. zbořeniště 12 2363
zast. pl. 418 64656
ostat.pl. jiná plocha 443 310824
ostat.pl. manipulační pl. 31 39236
ostat.pl. neplodná půda 76 25195
ostat.pl. ostat.komunikace 258 160337
ostat.pl. pohřeb. 3 932
ostat.pl. silnice 3 54836
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 183 147497
ostat.pl. zeleň 3 3890
Celkem KN 2325 5974846
GP 3 28677
Celkem ZE 3 28677
Par. KMD 2325 5974846
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 171
č.e. ubyt.zař 4
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 391
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 442
spoluvlastník 589

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2016
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 18.08.2019 13:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.