k.ú.: 619485 - Čenkov u Malšic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552666 - Malšice NUTS5 CZ0317552666
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 2545773
zahrada 106 65096
travní p. 142 981860
lesní poz 140 3725198
vodní pl. nádrž přírodní 1 1234
vodní pl. nádrž umělá 9 16730
vodní pl. rybník 1 2561
vodní pl. tok přirozený 3 4870
vodní pl. tok umělý 12 15532
vodní pl. zamokřená pl. 5 7759
zast. pl. společný dvůr 3 1955
zast. pl. 135 67344
ostat.pl. dráha 1 18983
ostat.pl. jiná plocha 13 13575
ostat.pl. manipulační pl. 10 40133
ostat.pl. neplodná půda 18 37939
ostat.pl. ostat.komunikace 102 169917
ostat.pl. silnice 7 72121
ostat.pl. zeleň 4 288
Celkem KN 854 7788868
Par. DKM 854 7788868
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 128
byt.z. byt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 189
spoluvlastník 251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.05.2017
DKM 1:1000 19.12.2003
ZMVM 1:2000 06.10.1997 19.12.2003
S-SK GS 1:2880 1828 06.10.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.09.2020 05:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička