k.ú.: 619388 - Čelistná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 529826 - Čelistná NUTS5 CZ0633529826
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 1742120
zahrada 54 16558
travní p. 146 437303
lesní poz 120 662443
vodní pl. rybník 8 14948
vodní pl. tok umělý 47 10409
zast. pl. společný dvůr 5 519
zast. pl. zbořeniště 4 292
zast. pl. 52 21033
ostat.pl. jiná plocha 92 52133
ostat.pl. manipulační pl. 37 25556
ostat.pl. neplodná půda 21 21603
ostat.pl. ostat.komunikace 100 46170
ostat.pl. silnice 10 33212
Celkem KN 1001 3084299
Par. KMD 1001 3084299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 49
LV 82
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2013
KM-D 1:2000 04.05.2001 21.02.2013
S-SK GS 1:2880 1829 04.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.09.2020 05:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.