k.ú.: 619370 - Čelina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539970 - Borotice NUTS5 CZ020B539970
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 1593271
zahrada 126 83676
travní p. 99 1215135
lesní poz ostat.komunikace 5 7342
lesní poz 86 2477696
vodní pl. nádrž umělá 4 2283
vodní pl. rybník 3 8267
vodní pl. tok přirozený 13 354283
vodní pl. tok umělý 1 483
zast. pl. zbořeniště 2 325
zast. pl. 244 52827
ostat.pl. jiná plocha 74 82356
ostat.pl. manipulační pl. 2 2373
ostat.pl. neplodná půda 38 33604
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1500
ostat.pl. ostat.komunikace 73 95173
ostat.pl. pohřeb. 1 699
ostat.pl. silnice 8 87602
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 922
ostat.pl. zeleň 4 13888
Celkem KN 870 6113705
Par. DKM 870 6113705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 20
č.p. víceúčel 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 121
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 237
LV 246
spoluvlastník 468

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.10.2011 1:1000 18.10.2011 *)
DKM 1:1000 12.12.2006 pouze část k.ú.
S-SK GS 17.10.2011 1:2880 1839 18.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.05.2019 05:08

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.