k.ú.: 619159 - Čelákovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538132 - Čelákovice NUTS5 CZ0209538132
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21032 - Čelákovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1020 5074756
zahrada skleník-pařeniš. 1 24
zahrada 1581 736516
ovoc. sad 7 26452
travní p. 95 62895
lesní poz 26 12593
vodní pl. nádrž umělá 3 48290
vodní pl. rybník 1 1217
vodní pl. tok přirozený 113 220167
zast. pl. společný dvůr 68 22185
zast. pl. zbořeniště 35 4282
zast. pl. 3280 755676
ostat.pl. dráha 38 143429
ostat.pl. jiná plocha 350 209932
ostat.pl. manipulační pl. 546 584345
ostat.pl. neplodná půda 36 49069
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4326
ostat.pl. ostat.komunikace 513 509652
ostat.pl. pohřeb. 2 14905
ostat.pl. silnice 75 106762
ostat.pl. skládka 1 2189
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 75726
ostat.pl. zeleň 334 305199
Celkem KN 8159 8970587
Par. DKM 6659 3800315
Par. KMD 1500 5170272
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 74
č.p. byt.dům 90
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 39
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 1688
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 66
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če garáž 886
bez čp/če jiná st. 153
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 61
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 6
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 3242
byt.z. ateliér 8
byt.z. byt 1676
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 178
byt.z. j.nebyt 129
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 82
obč.z. garáž 3
obč.z. rozest. 80
Celkem JED 2164
LV 4550
spoluvlastník 7745

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2010
KMD 1:1000 28.06.2010
Ins. A 1:1000 04.09.1931 28.06.2010 04.09.1931 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842 28.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 19.09.2020 05:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.