k.ú.: 619108 - Čekyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 1100450
chmelnice 70 518766
zahrada 379 253616
ovoc. sad 14 47368
travní p. 81 291082
lesní poz les(ne hospodář) 1 1516
lesní poz 11 1467297
vodní pl. nádrž umělá 3 5792
vodní pl. rybník 1 47802
vodní pl. tok přirozený 7 7555
zast. pl. zbořeniště 6 1017
zast. pl. 381 97760
ostat.pl. jiná plocha 55 33742
ostat.pl. manipulační pl. 16 15704
ostat.pl. neplodná půda 4 6591
ostat.pl. ostat.komunikace 118 106847
ostat.pl. pohřeb. 1 2275
ostat.pl. silnice 4 45483
ostat.pl. skládka 2 3264
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15959
ostat.pl. zeleň 17 28932
Celkem KN 1363 4098818
Par. DKM 1363 4098818
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. garáž 6
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 244
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 32
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 377
LV 446
spoluvlastník 623

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2004 intravilán - převod ZMVM, extravilán - přepracování agrárních operací
ZMVM 1:2000 01.07.1987 29.06.2004
Ost. 1:2500 01.12.1942 01.07.1987 extravilán - agrární operace v S-JTSK, intravilán - grafická transformace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 16.07.2019 22:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.