k.ú.: 619108 - Čekyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 187 1098958
chmelnice 70 518766
zahrada 371 253455
ovoc. sad 14 47368
travní p. 82 292027
lesní poz les(ne hospodář) 1 1516
lesní poz 11 1467297
vodní pl. nádrž umělá 3 5792
vodní pl. rybník 1 47802
vodní pl. tok přirozený 6 7299
zast. pl. zbořeniště 6 1017
zast. pl. 382 97730
ostat.pl. jiná plocha 60 34013
ostat.pl. manipulační pl. 18 16428
ostat.pl. neplodná půda 4 6591
ostat.pl. ostat.komunikace 120 106847
ostat.pl. pohřeb. 1 2275
ostat.pl. silnice 4 45483
ostat.pl. skládka 2 3264
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15959
ostat.pl. zeleň 17 28932
Celkem KN 1362 4098819
Par. DKM 1362 4098819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. garáž 6
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 244
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 32
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 379
LV 444
spoluvlastník 625

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2004 intravilán - převod ZMVM, extravilán - přepracování agrárních operací
ZMVM 1:2000 01.07.1987 29.06.2004
Ost. 1:2500 01.12.1942 01.07.1987 extravilán - agrární operace v S-JTSK, intravilán - grafická transformace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 02.06.2020 16:58

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.