k.ú.: 619094 - Stoklasná Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552046 - Tábor NUTS5 CZ0317552046
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1100246
zahrada 94 48300
ovoc. sad 1 8194
travní p. 146 646178
lesní poz 90 1053580
vodní pl. nádrž umělá 4 4950
vodní pl. rybník 10 94055
vodní pl. tok přirozený 4 3541
vodní pl. tok umělý 23 10854
vodní pl. zamokřená pl. 3 4230
zast. pl. společný dvůr 1 287
zast. pl. 113 36653
ostat.pl. dráha 29 41985
ostat.pl. jiná plocha 134 99926
ostat.pl. manipulační pl. 8 5132
ostat.pl. neplodná půda 54 22211
ostat.pl. ostat.komunikace 69 94608
ostat.pl. silnice 6 11491
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1831
ostat.pl. zeleň 13 44364
Celkem KN 951 3332616
Par. DKM 951 3332616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 108
LV 154
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.02.2012
DKM 1:1000 05.02.2008
DKM 1:1000 05.02.2008 intravilán
ZMVM 1:2000 01.10.1985 08.02.2012
S-SK GS 1:2880 1830 05.02.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.09.2020 15:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička