k.ú.: 619060 - Čekanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550850 - Blatná NUTS5 CZ0316550850
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 302 2343242
zahrada 70 61065
ovoc. sad 1 25020
travní p. 220 997266
lesní poz 116 1630519
vodní pl. nádrž umělá 5 10654
vodní pl. rybník 14 336365
vodní pl. tok přirozený 2 1916
vodní pl. tok umělý 21 3707
vodní pl. zamokřená pl. 2 5923
zast. pl. společný dvůr 4 3761
zast. pl. zbořeniště 5 1697
zast. pl. 117 45927
ostat.pl. jiná plocha 73 59520
ostat.pl. manipulační pl. 15 36396
ostat.pl. neplodná půda 55 24215
ostat.pl. ostat.komunikace 76 89003
ostat.pl. silnice 5 24564
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 189
ostat.pl. zeleň 6 18600
Celkem KN 1110 5719549
Par. KMD 1110 5719549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 114
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 137
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2011
S-SK GS 1:2880 1837 02.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 29.09.2020 17:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička