k.ú.: 619035 - Zbynice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556301 - Hrádek NUTS5 CZ0322556301
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 16 14641
orná půda 487 1773122
zahrada 52 62977
ovoc. sad 2 10451
travní p. mez, stráň 47 35138
travní p. 354 1303302
lesní poz 216 1399539
vodní pl. nádrž umělá 3 6310
vodní pl. rybník 5 319233
vodní pl. tok přirozený 4 927
vodní pl. tok umělý 27 6282
vodní pl. zamokřená pl. 5 4079
zast. pl. zbořeniště 3 572
zast. pl. 79 40312
ostat.pl. jiná plocha 9 5448
ostat.pl. manipulační pl. 5 12293
ostat.pl. mez, stráň 4 18624
ostat.pl. neplodná půda 289 198390
ostat.pl. ostat.komunikace 80 93766
ostat.pl. pohřeb. 4 3996
ostat.pl. silnice 2 25791
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 297
Celkem KN 1694 5335490
Par. KMD 1694 5335490
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 78
LV 114
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2014
S-SK GS 1:2880 1837 16.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.07.2019 00:17

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.