k.ú.: 619019 - Čejkovice u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593877 - Čejkovice NUTS5 CZ0647593877
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 750 7794262
zahrada 116 62715
travní p. 43 48051
lesní poz les(ne hospodář) 20 162659
lesní poz 161 482776
vodní pl. nádrž umělá 1 7556
vodní pl. tok přirozený 62 17941
zast. pl. společný dvůr 3 487
zast. pl. zbořeniště 6 1153
zast. pl. 170 73899
ostat.pl. jiná plocha 73 17244
ostat.pl. manipulační pl. 27 47394
ostat.pl. neplodná půda 49 12864
ostat.pl. ostat.komunikace 242 353415
ostat.pl. pohřeb. 1 915
ostat.pl. silnice 20 101601
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 13666
ostat.pl. zeleň 6 254
Celkem KN 1756 9198852
Par. DKM 1756 9198852
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. rod.dům 23
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 3
Celkem BUD 170
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 255
spoluvlastník 404

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.06.2010 1:1000 29.06.2010 *) JPÚ-upřesnění přídělů
DKM 1:1000 30.04.2009 část k.ú. převodem
ZMVM 1:2000 01.01.1983 30.04.2009 intravilán+část extravilánu
ZMVM 1:2000 01.01.1983 29.06.2010 část extravilánu (THM s PČB)
ZMVM 1:5000 01.01.1983 29.06.2010 část extravilánu (THM s PČB)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.09.2020 10:30

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.