k.ú.: 619001 - Čejkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586102 - Čejkovice NUTS5 CZ0645586102
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6206 - Hodonín
Pověřený obecní úřad 62061 - Hodonín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6735 16015993
vinice 5006 3614127
zahrada 636 278552
ovoc. sad 978 1326431
travní p. 242 271895
lesní poz 330 1158828
vodní pl. nádrž umělá 50 174456
vodní pl. tok přirozený 103 99407
zast. pl. společný dvůr 59 3804
zast. pl. zbořeniště 62 27332
zast. pl. 1580 462783
ostat.pl. jiná plocha 321 149152
ostat.pl. manipulační pl. 336 115210
ostat.pl. neplodná půda 2447 503698
ostat.pl. ostat.komunikace 2725 623573
ostat.pl. pohřeb. 3 5253
ostat.pl. silnice 106 170007
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14357
ostat.pl. zeleň 74 17869
Celkem KN 21796 25032727
Par. DKM 21796 25032727
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 483
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 428
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 254
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 78
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1394
byt.z. byt 15
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 22
Celkem JED 38
LV 2426
spoluvlastník 3398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.09.2012
DKM 1:1000 14.06.2011
THM-G 1:2000 01.01.1971 06.09.2012
THM-V 1:2000 01.01.1971 06.09.2012 extravilán
Ins. A 1:2000 01.01.1949 06.09.2012 1.1.1949 - na části k.ú.( intravilán ) 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 26.09.2020 01:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička