k.ú.: 618837 - Čechočovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590444 - Čechočovice NUTS5 CZ0634590444
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 2021990
zahrada 161 132357
travní p. mez, stráň 1 1968
travní p. 42 135151
lesní poz les s budovou 1 4
lesní poz 74 1153364
vodní pl. nádrž umělá 1 2479
vodní pl. rybník 1 1137
vodní pl. tok přirozený 7 17579
vodní pl. tok umělý 1 122
vodní pl. zamokřená pl. 1 3259
zast. pl. 262 61521
ostat.pl. dráha 3 99207
ostat.pl. jiná plocha 128 95724
ostat.pl. manipulační pl. 4 10338
ostat.pl. neplodná půda 5 3266
ostat.pl. ostat.komunikace 49 130523
ostat.pl. silnice 5 51811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12307
ostat.pl. zeleň 5 4522
Celkem KN 964 3938629
Par. DKM 964 3938629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 124
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 79
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 259
LV 308
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.2020 intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 20.12.2012 extravilán
DKM 1:1000 19.12.2011 neřešené pozemky v rámci KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1824 16.07.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.09.2020 17:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička