k.ú.: 618331 - Čankovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571270 - Čankovice NUTS5 CZ0531571270
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 3600503
zahrada 102 60429
ovoc. sad 5 16808
travní p. 15 19044
lesní poz 2 2564
vodní pl. nádrž umělá 3 3486
vodní pl. tok přirozený 12 7860
vodní pl. tok umělý 4 8753
zast. pl. společný dvůr 2 226
zast. pl. zbořeniště 1 289
zast. pl. 174 78474
ostat.pl. jiná plocha 51 37161
ostat.pl. manipulační pl. 42 220283
ostat.pl. neplodná půda 4 7069
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 602
ostat.pl. ostat.komunikace 30 32609
ostat.pl. pohřeb. 1 48
ostat.pl. silnice 22 71083
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9326
ostat.pl. zeleň 9 11822
Celkem KN 764 4188439
Par. DKM 764 4188439
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 166
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 263
spoluvlastník 363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.09.2007 1:1000 15.10.2007 *)
DKM 1:1000 21.12.2005
S-SK GS 1:2880 1839 21.12.2005
S-SK GS 1:2880 1839 15.10.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 17:28

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.