k.ú.: 618268 - Zahrádka u Čachrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555941 - Čachrov NUTS5 CZ0322555941
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 117456
zahrada 21 17527
travní p. 93 743352
lesní poz les s budovou 1 19
lesní poz 65 727653
vodní pl. tok přirozený 7 7232
vodní pl. tok umělý 1 1090
zast. pl. zbořeniště 1 776
zast. pl. 43 12273
ostat.pl. jiná plocha 36 44170
ostat.pl. neplodná půda 17 12971
ostat.pl. ostat.komunikace 19 31029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 688
ostat.pl. zeleň 4 1422
Celkem KN 323 1717658
Par. KMD 323 1717658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 16
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 44
LV 58
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 22.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.09.2020 04:33

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.